معرفی سرکنسول
اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای سال 2019 میلادی( 1397/10/11)کلیه ضوابط و مقررات مربوط به امکان انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی لغو و انتقال دانشجو در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در طول مدت تحصیل و قبل از فارغ التحصیلی به داخل کشور ممنوع می باشد.

بدیهی است آن دسته از افرادی که تا قبل از شروع سال 2019 میلادی ( 1397/10/11) تحصیل خود را در یکی از دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز نموده و واجد شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل می باشند بر اساس ضوابط و مقررات مذکور اقدام خواهد شد.

کلیه دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی در صورت فارغ التحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می توانند بر اساس مصوبات و ضوابط شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور این وزارتخانه پس از ارزشیابی و تائید مدارک تحصیلی در کشور مشغول بکار شوند.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر