معرفی سرکنسول
معافیت کفالت و پزشکی

معافیت کفالت و پزشکی

قوانین و مقررات جدید سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا در خصوص بهره مندی مشمولین خارج از کشور از معافیت کفالت و پزشکی به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-سن معافیت کفالت پدر 70 سال تمام می باشد.

2-آن دسته از متقاضیان معافیت پزشکی در صورت داشتن حداقل سه سال اقامت در خارج از کشور، می تواند ضمن مراجعه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

3-آن دسته از دانشجویان ایرانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند در صورتی که متقاضی بهره مندی از معافیت پزشکی و یا کفالت پدر باشند، می توانند پس از مراجعه به داخل کشور نسبت به اخذ معافیت پزشکی و کفالت پدر از طریق پلیس +10 اقدام نمایند و نیازی به حضور در بخش کنسولی نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور جهت تشکیل پرونده در این خصوص نمی باشد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر