معرفی سرکنسول
بانک مرکز ی ضوابط جدید خروج ارز همراه مسافر را اعلام کرد

به اطلاع می رساند بر اساس دستور العمل اجرائی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بها دار بی نام همراه مسافر از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بها دار بی نام توسط هر مسافربه خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعا" تا سقف مبلغ پنج هزار (5000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوائی و تا سقف مبلغ دو هزار (2000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریائی مجاز بوده و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر سقف مبالغ مذکور مجاز نمی باشد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر