معرفی سرکنسول
دستور العمل جدید صدور گواهی عدم سوٍء پیشینه

دستور العمل جدید صدور گواهی عدم سوء پیشینه

به دنبال افزایش درخواست گواهی عدم سوء پیشینه از سوی هموطنان مقیم برای ارائه به مقامات محلی و نیاز فوری متقاضیان با همکاری مراجع ذیربط تمهیدات و تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته شده که در صورت رعایت آنها توسط هموطنان؛ زمان صدور گواهی توسط پلیس بین‌الملل ناجا به حداکثر یکماه کاهش خواهد یافت. بر همین اساس به منظور سهولت هر چه بیشتر از هموطنان عزیز درخواست می گردد موارد ذیل را رعایت نمایند:

1- توجه به اصول فنی هنگام بارگذاری عکس پرسنلی و تصویر مدارک هویتی (بارگذاری عکس و مدارک به صورت ناخوانا قابل بررسی و اقدام نبوده و توسط مرجع مربوطه مسترد می گردد.)

2-از آنجا که روند بررسی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه توسط مرجع صادر کننده تابع مقررات و تشریفات خاصی می باشد، لذا از مراجعه حضوری و یا تلفنی به ادارات وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل ناجا جهت پیگیری موضوع جدا خودداری نمائید.

3- در صورت نیاز متقاضی به تأییدیه برای مقامات محل مبنی بر ثبت درخواست، امکان صدور گواهی در خصوص دریافت درخواست و مدارک صدور گواهی عدم سوء پیشینه جهت ارائه به مقامات محلی، با مدت اعتبار یک ماه وجود دارد.

4- با عنایت به اینکه تصویر گواهی عدم سوء پیشینه صادره پلیس بین الملل ناجا از طریق سامانه به این سرکنسولگری ارسال می گردد؛ با الصاق عکس متقاصی، گواهی توسط این نمایندگی صادر شده و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه صادره پلیس بین الملل ناجا ضمیمه گواهی می گردد.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر