معرفی سرکنسول
چگونگی تائید اسناد تجاری و غیر تجاری

قابل توجه متقاضیان محترمی که قصد دارند اسناد و مدارک تجاری و غیرتجاری خود را به تائید این سرکنسولگری برسانند.

با توجه به ضرورت تائید تمامی اسناد و مدارک توسط مقامات مسئول محلی ضروری است کلیه مدارک جهت تائید به «مرکز خدمات امور خارجه استان گواندونگ»(Affairs Service Center Guandong Foreign) به آدرس   广州市海珠区赤岗友邻一路2ارائه گردد.

تلفن:86-20-81217589  81219789

لازم به ذکر است مدارک پس از تائید توسط این سرکنسولگری به مرکز مذکور عودت و متقاضیان می توانند مدارک خود را از همان مرکز دریافت نمایند. بنابراین نیازی به مراجعه حضوری به این سرکنسولگری نمی باشد.

 

 

需要在本总领事馆申请个人文件及商业文件认证的人员,请与以下中心联系,并将文件递交到该中心:

广东省外事服务中心认证部

电话:86-20-81217589  81219789

地址:广州市海珠区赤岗友邻一路2号

随后该中心将需认证的资料递交到本总领事馆做领事认证,并在认证完成后取回。申请认证的人员可联系该中心取回已完成认证的文件。因此在此过程中无需与本总领事馆联系。

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر