معرفی سرکنسول
قانون تجارت خارجی چین

 

Foreign Trade Law of The People's Republic of China

March 19, 2007 - 16:53 BJT (08:53 GMT)  

 

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200703/20070304473373.html

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر